2015-01-15
Ny produkt och prislista
Ny produktlista nätverksprodukter från Planet.
För ÅF med ÅF-inloggning finns även ny prislista.


Fler nyheter...CDMA450 Modem

Mobicon WPF
Den nya serien av Mobicon WPF, CDMA450 modem från Mobile Control Nordic, erbjuder en av
marknadens mest robusta, flexibla och kostnadseffektiva plattformar för mobil kommunikation och övervakning för den professionella M2M marknaden där höga krav på tillförlitlighet och geografisk täckning är nyckelorden. WPF är i grunden byggd och anpassad till CDMA2000 teknologin, (Code Divison Multiple Access), och på det för den Nordiska marknaden speciella 450 MHz bandet.
Genom detta kan man med WPF uppnå en överlägsen
geografisk täckning. Typiska användningsområden
är inom sektorer som trafikövervakning, eldistribution, larm- och övervakningsverksamhet,
service och underhåll, åkerier, väderövervakning,
natur och miljö, vatten och avlopp, etc. Med den
modulära uppbyggnaden är det mycket enkelt att
anpassa WPF till den specifika applikationen. WPF
kan vid behov även utökas med såväl I/O som analoga
gränssnitt. Med WPF, CDMA450 modem från Mobile Control Nordic, blir kommunikationslösningen framtidssäkrad.

CDMA information
Net1 driver ett mobiltelefoninät, CDMA450, som använder sig av CDMA2000-standarden som är en av ITU etablerad standard för 3G mobiltelefoni, precis som UMTS. CDMA450 använder samma frekvenser som det gamla analoga NMT450 nätet, 450 MHz  bandet. CDMA2000 är idag världens största 3G standard med mer än 300 miljoner användare över hela världen.

Genom att använda frekvensbandet 450 MHz som bärvåg och kombinera detta med CDMA2000 teknologin blir resultatet ett 3G-nät med mycket bra täckning och prestanda över hela landet.

CDMA450 nätet täcker redan idag stora delar av landet. Allt du behöver för att koppla upp dig, där du är, när du vill, är ett modem.

 
Exempel på applikationer
 • Idealisk för solcellsdrivna applikationer.
  (Kan även levereras med disablad LED)
 • AMR, t.ex för fjärravläsning av el-mätare
  för el-bolag
 • Fjärrstyrning av vägskyltar för en säkrare
  trafikmiljö
 • Fleet management på t.ex. åkerier för
  bättre utnyttjande av fordonsflottan
 • Positionering/lägesbestämning av fordon
  eller mobila maskin-/arbetsplattformar
 • Övervakning av nivåer i vattenreservoarer
 • Övervaka och styra pumpar vatten- och
  avloppssystem inom t.ex. kommunala
  verksamheten
 • Enklare larmövervakning

Exempel på positiva effekter
 • Sänkta kostnader genom att t.ex. en
  servicetekniker snabbt kan få besked om
  ett maskinfel samt vilket fel det är på
  maskinen och därmed ta med sig rätt
  reservdelar
 • Högre servicegrad genom möjligheten att
  lättare kunna dirigera rätt personal till
  rätt plats snabbare än tidigare
 • Ökad flexibilitet genom möjligheten att på
  distans uppgradera mjukvara och
  inställningar på t.ex. parkeringsautomater,
  kassaterminaler, skyltar etc.
 • Snabbare fakturering. Genom att ständigt
  vara uppkopplad kan uppdrag faktureras
  snabbare än tidigare
 • Stimulerad försäljning genom att
  kundservice och uppföljningen av
  eftermarknaden förbättras
Produkter

WPF 221 USB Modem

 

© 2007 Mobile Control Nordic AB | Tel +46 (0)241 207 30 | Fax +46 (0)241 204 65 | info@mobicon.se
Producerad av