2015-01-15
Ny produkt och prislista
Ny produktlista nätverksprodukter från Planet.
För ÅF med ÅF-inloggning finns även ny prislista.


Fler nyheter...Mobicon WPF CDMA450 Bredbandsmodem Typ 221

Mobicon WPF Den nya serien av Mobicon WPF, CDMA450 USB Bredbandsmodem från Mobile Control Nordic AB, erbjuder en av marknadens mest robusta, flexibla och kostnadseffektiva plattformar för trådlös och mobil kommunikation. Serien är framtagen främst med tanke på den professionella mobila marknaden där höga krav på tillförlitlighet och geografisk täckning är nyckelorden. Med sin enkla och robusta uppbyggnad lämpar den sig särskilt för applikationer inom t.ex. transport-, skogs-, fiske- och servicenäringar. Även inom blåljus sektorn är Mobicon WPF en mycket lämplig kommunikationsplattform. Mobicon WPF är i grunden byggd och anpassad till CDMA2000 teknologin, (Code Divison Multiple Access), och på det för den Nordiska marknaden speciella 450 MHz bandet. Genom detta uppnår man med Mobicon WPF en överlägsen geografisk täckning i förhållande till andra på marknaden förekommande 3G-lösningar. Det är mycket enkelt att använda Mobicon WPF och erhålla ett ”riktigt” mobilt bredband. I de allra flesta fall är det bara att ansluta till datorns USB-port och koppla upp mot operatörens nät. Med Mobicon WPF, CDMA450 USB Bredbandsmodem från Mobile Control Nordic AB, blir kommunikationslösningen framtidssäkrad.

 
Exempel på applikationer
 • Överföring av avverknings- och transport-data till skördare, skotare etc. inom skogsnäringen.
 • Uppdatering av kartprogram för markberedare, transportfordon, taxi etc.
 • Sömlös interaktion mellan kontorets affärssystem och mobila enheter i realtid.
 • Överföring av arbetsorder till mobil personal. T.ex. servicepersonal.
 • Fleet management på t.ex. åkerier för bättre utnyttjande av fordonsflottan.
 • Positionering/lägesbestämning av fordon eller mobila maskin-/arbetsplattformar samt optimering av körrutter.
 • Anslutning till Internet.

Exempel på positiva effekter
 • Överlägsen geografisk täckning innebär större operationsområden med bibehållen funktionalitet.
 • Förbättrat resursutnyttjande
 • .Mindre administration och mindre kostnader.
 • Högre servicegrad genom möjligheten att lätt kunna dirigera rätt personal till rätt plats snabbt.
 • Förbättrad produktions- och lagerstyrning ger bättre beslutsunderlag. Snabbare fakturering.
 • Förbättrat cash flow genom elektronisk ”proof of delivery”.
 • Stimulerad försäljning genom att kundservice och uppföljningen av eftermarknaden förbättras.
 • Tillgång till bredband oavsett geografisk belägenhet

Hämta produktblad (se)

Get Product Sheet (en)

Hämta installationsguide

© 2007 Mobile Control Nordic AB | Tel +46 (0)241 207 30 | Fax +46 (0)241 204 65 | info@mobicon.se
Producerad av